takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thelypteris palustris Schott

zachylnik błotny nerecznica błotna
Dryopteris thelypteris (L.) A.Gray
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
06.07.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie; copyright © by Michał Smoczyk
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
młode liście
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)

cechy charakterystyczne

Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
Bylina. Kłącze długie, płożące się, liście pojedynczo, w pewnym oddaleniu od siebie.

space

Najniższe i środkowe pary listków pierwszego rzędu zbliżonej długości, dolne ponad 2cm długości; odcinki całobrzegie lub płytko ząbkowane. Ogonek zbliżony długością do blaszki.

space

występowanie

Thelypteris palustris
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Tereny podmokłe, olszyny, torfowiska, gleby żyzne, ze stagnującą wodą.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · paprocie

Wymagania: światło · cień lub półcień · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.240 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.123 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.39+37k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.38 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.85 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.25 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.17 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.33 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.17 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.9 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.01.2016 · powstała/was created 13.12.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Thelypteris_palustris.htm"> Thelypteris palustris (zachylnik błotny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>