takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt

zachyłka oszczepowata
Phegopteris polypodioides Fée · Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.
Gymnocarpium dryopteris (cienistka trójkątna)
23.06.2012, Bory Dolnośląskie nad Skrodą; copyright © by Piotr Kobierski XL
Phegopteris connectilis
liść, widok z góry
Phegopteris connectilis
liść, widok od spodu

cechy charakterystyczne

Bylina; kłącze cienkie, płożące się; liście wyrastają pojedynczo, w pewnym oddaleniu; niezimotrwałe; płonne i płodne takie same.

space

Najniższa para listków pierwszego rzędu skierowana ku nasadzie liścia. Najwyższe pary listków pierwsze rzędu przyrastają do osi liścia całą swoją szerokością i skrzydlato zbiegają po osi liścia.

space

występowanie

Phegopteris connectilis
na skałce przy wodospadzie
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsta. Cieniste wilgotne lasy, w miejscach zabagnionych.

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.241 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.123 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.39+37k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.39 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.86 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.36 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.17 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.18 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.9 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.01.2016 · powstała/was created 16.02.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Phegopteris_connectilis.htm"> Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>