fot. bl-f212-ruscus-hypoglossum2 (532×400) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ruscus hypoglossum (myszopłoch)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.04.2003
copyright © by Barbara Łotocka