atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cephalotaxus harringtonia K. Koch ‘Prostrata’

głowocis japoński ‘Prostrata’