atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris

Calthion palustris Calthion palustris Calthion palustris Calthion palustrisCalthion palustrismezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustriszbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris

  Ass.Scirpetum silvatici (zespół sitowia leśnego)
  
  Ass.Caricetum cespitosae
  
  Ass.Juncetum acutiflori
  
  Ass.Juncetum subnodulosi
  
  Zb.Deschampsia caespitosa