Spergula arvensis (sporek polny)
pokrój; 01.10.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Spergula arvensis (sporek polny)
pokrój młodego pędu
Spergula arvensis (sporek polny)
torebka, zgrubienia węzłów, liście i przylistki

opis

Spergula arvensis (sporek polny)
nasiona bardzo wąsko obrzeżone
Spergula arvensis (sporek polny)
Spergula arvensis siewka (rozwój sporka polnego)
dolna strona liścia z bruzdą 3D||
Roślina jednoletnia, szarożółtozielona do ciemno oliwkowozielonej.

space

Liście w pozornych okółkach złożonych z kilku silnie zbliżonych do siebie liści naprzeciwleglych, poszczególne nibyokółki są rozdzielone długimi międzywęźlami.

space

Kwiatostanem jest luźna wierzchotka; szypułki kwiatów ±gęsto gruczołowato owłosione, 10-25 mm długości, cienkie, po kwitnieniu ostro odgięte w dół.

space

Płatków korony 5; płatki niemal okrągłe, eliptyczne, odwrotniejajowate ±długości kielicha lub nieco od niego dłuższe.

Szyjek słupka 5. Pręcików (5)7-10(11).

space

space

space

zmienność

Wyróżnia się kilka podgatunków, ujmowanych także w randze osobnych gatunków. Oprócz typowego, pospolitego, podgatunku, pozostałe są bardzo rzadkie lub wymarłe. Są to dawne pastewne rośliny uprawne lub związane są z obecnie niemal zanikłymi uprawami lnu.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolicie na terenie całego kraju na niżu i w niższych położeniach górskich. Na glebach ubogich, kwaśnych (nie znosi wapnia), piaszczystych, częsty chwast upraw.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Spergula vulgaris Boenn. ≡ podgatunek typowy i Spergula sativa Boenn. — nasiona drobniejsze, razem z obrzeżeniem 0.7-1.5mm długości, 0.6-1.4mm szerokości i 0.6-1.0mm grubości; całe silniej gruczołowato owłosione; pęd silniej rozgałęziony

Spergula arvensis ssp. arvensis · sporek polny typowy

Spergula vulgaris
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Łupina nasienna z maczugowatymi wyrostkami, na obwodzie ok. 120 brodawek.

space

Pospolity gatunek na odkrytych, kwaśnych, ubogich glebach niżu i niższych położeń górskich. Częsty chwast upraw.

Spergula arvensis ssp. sativa · sporek polny siewny

Spergula sativa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Łupina nasienna płytko dołkowana lub gładka.

space

Dawna roślina uprawiana na ubogich glebach (w Czechach i na Śląsku do początku XIX wieku, sporadycznie i w drugiej połowie XXw. [71.2]) jako roślina pastewna.

Spergula maxima Weihe ≡ oba poniższe podgatunki — nasiona większe, razem z obrzeżeniem 1.3-2.8mm długości, 1.0-2.5mm szerokości i 1.1-2.2mm grubości; nagie tylko w kwiatostanie ±gruczołowato owłosione; pęd słabiej rozgałęziony; w uprawach lnu

Spergula arvensis ssp. maxima · sporek polny olbrzymi

Spergula arvensis var. maxima · Spergula maxima ssp. maxima
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
Łupina nasienna z maczugowatymi wyrostkami.

space

Dawna roślina uprawiana na ubogich glebach (w Czechach i na Śląsku do początku XIX wieku, sporadycznie i w drugiej połowie XXw. [71.2]) jako roślina pastewna. Także chwast w uprawach lnu. Obecnie prawdopodobnie wymarła.

Spergula arvensis ssp. linicola · sporek polny lnowy

Spergula linicola · Spergula maxima ssp. linicola
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Łupina nasienna drobno punktowana lub gładka. Rośliny wysokie, do 60cm.

space

znalezisko 20031001.8.bl - Spergula arvensis (sporek polny)
8f · 20031001.8.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20080621.3.and - Spergula arvensis (sporek polny); Roztocze, okolice Zamościa
4f · 20080621.3.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Roztocze, okolice Zamościa/
znalezisko 20090524.1.pkob - Spergula arvensis (sporek polny); Górzyn, woj. lubuskie
2f · 20090524.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/Górzyn, woj. lubuskie/

Spergula morisonii · sporek wiosenny

Spergula vernalis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Spergula morisonii (sporek wiosenny)
Liście od spodu nie mają podłużnej bruzdy. Kwitnie i owocuje wczesną wiosną. Jego nasiona są soczewkowate, spłaszczone (0.3-0.4mm grubości), z oskrzydleniem 0.3-1.0mm szerokości.
Spergula morisonii
literatura · references
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.307 [16.3II]
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.76 [71.2]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.209 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.142 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.100 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.146 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.91 [11]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.96+97i+391 [80]
· Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.100 [22.3]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.281 [20]
· Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.263 [83]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.29 [81]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.125 [86.11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.186 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.03.2016 · powstała/was created 27.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Spergula_arvensis.htm"> Spergula arvensis (sporek polny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>