takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Polypodium vulgare L.

paprotka zwyczajna
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
12.06.2011, ok. Górzyna woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
pokrój
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare

cechy charakterystyczne

Polypodium vulgare
Bylina z płytko czołgającym się, rozgałęzionym kłączem do 30cm długości, 2.5-6mm średnicy. Miąższ kłącza w smaku słodki. Liście zimozielone, wyrastają wzdłuż kłącza w dwóch rzędach, ±oddalone od siebie; do 50cm długości, dłuższe od nieco oskrzydlonego ogonka; w zarysie wąsko trójkątne do szeroko równowąskich lub wąsko prostokątnych. Głęboko pojedynczo pierzasto podzielone na 3-26 par listków; listki nagie, wąsko prostokątne, co najwyżej płytko ząbkowane, prawie wszystkie tej samej długości.

space

Gatunek cechuje się dużą zmiennością kształtu liści i listków. Zobacz też niżej uwagi o taksonach różniących się ploidalnością.

występowanie

Podlegała ochronie ścisłej do 2014r. Obecnie nie znajduje się na liście roślin chronionych.
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
wystepowanie
o mapie występowania
Polypodium vulgare
pokrój
Częsta. Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

zmienność

W ramach szeroko ujętej paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare) wyróżnia się drobniejsze taksony. Z nich na terenie Polski stwierdzono trzy. Różnią się one ploidalnością i dość niepewnie rozróżnia się je po cechach mikroskopowych. Pewne rozróżnienie wymaga badań cytologicznych — określenia liczby chromosomów lub określenia zawartości DNA w jądrze komórkowym.

space

paprotka przejściowa (Polypodium interjectum) stwierdzona tylko na jednym stanowisku w Górach Kaczawskich; to gatunek triploidalny 2n=222.

space

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · paprocie · do ogrodu skalnego · wysokość 15-35 cm

Wymagania: światło · cień · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Bifido Multifidum’

znalezisko 20010000.15.bl - Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna); Wielkopolski PN
2f · 20010000.15.bl
leg. Barbara Łotocka
/Wielkopolski PN/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.281 [71.1]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.85 [85.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.135 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.38 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.95 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.9 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.26 [11]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.44+36k [15]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.16 [150.1]
· Szczęśniak E. i inni, 2015 — The genus Polypodium L. in Poland - a key to species determination [313]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.16 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 03.03.2017 · powstała/was created 25.12.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Polypodium_vulgare.htm"> Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>