Knautia dipsacifolia · świerzbnica leśna

Knautia silvatica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cephalaria gigantea · głowaczek olbrzymi

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 250 cm · kwitnienie: 8-9

Pterocephalus perennis · pierzogłówka grecka

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 10 cm · kwitnienie: 7-9

Knautia drymeia

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Knautia macedonica

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.527 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.7 [16.13]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.541 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.445+56k+63k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.44 [86.1]
· Schischkin, B.K., Bobrov, E.G., 1957 — Flora URSS T.24 p.10 [85.24]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.51+269 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.56 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.630 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 25.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Dipsacaceae.htm"> Dipsacaceae (szczeciowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>