Linnaea borealis · zimoziół północny

linnea północna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.234)
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki, głównie na północy Polski; w borach

uprawiane ozdobne

krzew ozdobny

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Abelia coreana »1

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Krzew wystarczająco mrozoodporny dla uprawy na terenie Polski.

Grupy użytkowe: krzewy liściaste · wysokość 100-250 cm · strefa mrozoodporności 5

Heptacodium jasminoides

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Heptacodium miconioides · heptakodium chińskie

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Diervilla sessilifolia · zadrzewnia bezogonkowa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Triosteum erythrocarpum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Triosteum pinnatifidum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Leycesteria formosa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dipelta ventricosa · dwutarczka brzuchata

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.475 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.324 [16.11]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.534 [40]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.487 [12]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.19 [119.2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.45 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.44 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.622 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 08.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Caprifoliaceae.htm"> Caprifoliaceae (przewiertniowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>