Convallaria majalis · konwalia majowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Konwalia majowa jest pospolita na terenie całej Polski na nizinach, w wyższych położeniach górskich brak. Występuje w lasach, na ich skrajach, w zaroślach, na żyznej, próchnicznej glebie. Często uprawiana jako roślina ozdobna.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · bylina okrywowa lub zadarniająca · do ogrodu naturalistycznego · bylina na kwiat cięty · wysokość 10-30 cm · kwitnienie: 5-6

Smilacina racemosa · majówka groniasta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 80-90 cm · kwitnienie: 5

Smilacina stellata

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Disporopsis pernyi

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 40 cm · kwitnienie: 6-7

literatura · references
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 08.03.2013 · powstała/was created 26.01.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Convallariaceae.htm"> Convallariaceae (konwaliowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>