takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt

konwalijka dwulistna
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Maianthemum bifolium
pokrój; 12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Maianthemum bifolium
pokrój w czasie kwitnienia
Maianthemum bifolium
pokrój
Maianthemum bifolium
łan roślin
Maianthemum bifolium
owoce
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
niedojrzałe owoce
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Lasy.

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · bylina okrywowa lub zadarniająca

Wymagania: światło · cień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.546+538k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.683 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.256 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.206 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.604 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.453+t27 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.70 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.807 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 03.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Maianthemum_bifolium.htm"> Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>