⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Caryophyllaceae (goździkowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) [↓] kwiaty z płatkami
  
    
(p) [↓] płatki silnie rozcięte, zwykle prawie do połowy
    
      
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
(p) [↓] płatki rozcięte prawie do nasady
· ta cecha diagnost ...
· Owoc jajowata torebka, pęka na pięć, dwuząbkowych klap.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
wystepowanie
kościeniec wodny · syn. Malachium aquaticum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne zarośla i ich skraje, rowy, brzegi wód, także siedliska zruderalizowane. Często miejsca cieniste, wilgotne, żyzne.
      
      
(p) [↑] płatki płycej rozcięte
      
        
(p) [↓] 5(4) szyjki słupka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Torebka pęka krótkimi ząbkami (do 1/6 długości torebki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
        
        
(p) [↑] 3 szyjki słupka
· ta cecha diagnost ...
· Torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi przynajmniej połowy jej długości.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
        
    
(p) [↑] płatki słabo lub wcale wycięte
    
      
(p) [↓] szyjek 5 lub 4
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Płatki całobrzegie czasem niepozorne, zmarniałe.
      
      
(p) [↑] szyjek 3 lub rzadziej 2
      
        
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
(p) [↓] płatki ząbkowane, kwiatostan baldaszkowaty
· ta cecha diagnostyczna ...
· Kwiatów (1)5-13(19), zebranych na szczycie łodygi w pozorny baldach (silnie skrócona wierzchotka), o krótkich szypułach, po przekwitnieniu odgiętych, potem wzniesionych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nasłonecznione, suche, niezarośnięte miejsce w murawach kserotermicznych, piaszczyste pola i ugory, pobocza dróg, nasypy kolejowe.
        
        
(p) [↑] płatki całobrzegie, kwiatostan nie baldaszkowaty
        
          
(p) [↓] liście nitkowate lub równowąskie
          
            
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
(p) [↓] liście równowąskie aż nitkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Kwiaty 4-krotne. Płatki dłuższe od działek. Szyjek słupka 2(3).
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W piętrze reglowym, na zacienionych skałkach śródleśnych i wapiennych piargach.
            
            
            
          
(p) [↑] liście nie nitkowate
          
            
Honckenya peploides
Honckenya peploides
(p) [↓] liście jajowate, mięsiste
Honckenya peploides (honkenia piaskowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaszczyste wydmy na wybrzeżu Bałtyku.
            
            
(p) [↑] liście inne
            
              
Moehringia trinervia
(p) [↓] nasiona z elajosomem
Moehringia trinervia (możylinek trójnerwowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w lasach liściastych, rzadko na siedliskach ruderalnych.
              
              
Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia (piaskowiec macierzankowy typowy)
(p) [↑] nasiona bez elajosomu
              
  
(p) [↑] kwiaty bez płatków
  
    
(p) [↓] kwiaty w kłębikach
· ta cecha diagnost ...
· Dno kwiatowe kieliszkowato rozszerzone, z ukrytą zalążnią.
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
    
    
(p) [↑] kwiatostan inny
    
      
(p) [↓] liście równowąskie, nitkowate lub szydlaste
      
      
(p) [↑] liście jajowate
      
        
(p) [↓] 3 szyjki słupka
· ta cecha diagnost ...
· Torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości.
· ta cecha diagnostyczna ...
        
        
(p) [↑] 5(4) szyjki słupka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Torebka pęka krótkimi ząbkami, do 1/6 swojej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

podrodzina Alsinoideae

Podrodzina Alsinoideae w rodzinie goździkowate (Caryophyllaceae) odznacza się: brakiem przylistków, działki kielicha są wolne (lub zrośnięte jedynie w nasadzie); słupek siedzący (tj. bez trzoneczka); płatki korony bez paznokcia (lub z bardzo krótkim).

Oznaczając gatunki zwracamy uwagę na:

• liczbę szyjek słupka

• obecność lub brak płatków korony i na to czy i jak głęboko są rozcięte

• iloma ząbkami otwiera się torebka

• ustawienie, kształt liści, ogruczolenie

szyjek słupka 3; torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości; rośliny nieogruczolone; płatki rozcięte głębiej niż do połowy
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.136 [15]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.145 [86.11]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.03.24 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.12.2016 · powstała/was created 26.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Alsinoideae.htm">Alsinoideae (goździkowate z wolnymi działkami kielicha) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>