⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Alsinoideae (goździkowate z wolnymi działkami kielicha)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
(p) [↓] tworzy gęste, zbite poduchy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Płatków brak lub zmarniałe w formie wyrostków.
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek wysokogórski. U nas w Tatrach powyżej 1100m n.p.m.
  
  
(p) [↑] tworzy luźne darnie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Płatki zawsze dobrze wykształcone.
  
    
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
(p) [↓] kwiaty duże
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
wystepowanie
mokrzyca modrzewiolistna · syn. Minuartia laricifolia ssp. kitaibelli · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w piętrze reglowym i kosówki Tatr i w Pieninach, wzdłuż potoków schodzi nieco niżej. Ma wapiennych murawach, skałach, piargach.
    
    
(p) [↑] kwiaty drobne
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
    
      
(p) [↓] roczne, kielich dłuższy od korony
      
        
(p) [↓] kielich znacznie dłuższy od korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Kielich do 2× dłuższy od korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, piaszczyste pola, suche pobocza dróg, gleby zasadowe.
        
        
Minuartia hybrida
(p) [↑] kielich nieco dłuższy od korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Torebka 3.8-4.8mm długości. Nasiona 0.4-0.5mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  Dawniej zawleczona w okolicy Legnicy. Siedliska kserotermiczne, suche tereny ruderalne, gleby z wapniem.
        
      
(p) [↑] byliny; kielich zbliżony długością do korony
· ta ce ...
· Kielich podobnej długości jak korona lub od niej krótszy.
      
        
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
(p) [↓] łodyga w górze gruczołowato owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kielich cały zielony lub działki wąsko skórzasto obrzeżone.
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, w Tatrach powyżej 950m n.p.m. po szczyty. Wilgotne skały, piargi, murawy, głównie na wapieniu.
        
        
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
(p) [↑] łodyga w górze naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kielich biały, skórzasty lub grubobłoniasty z 1-2 wąskimi, zielonym prązkami na grzbiecie działek.
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skałki wapienne w Pieninach.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.101 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.297 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.199 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.139+137k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.110 [9]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.140+191+203 [86.11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.482 [85.6]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.152 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.139 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.03.24 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.12.2016 · powstała/was created 23.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Minuartia.htm">Minuartia (mokrzyca) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>