takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.218)

Allium ursinum L.

czosnek niedźwiedzi
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
pokrój kwitnących roślin; 05.05.2002, okolice Wrocławia, dolina Odra-Oława; copyright © by Marek Snowarski
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
kwiatostany
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)

cechy charakterystyczne

Bez kłącza. Zewnętrzne osłona bulwek skąpa, podłużnie włóknista.

space

Płatki okwiatu białe, 9-12 mm długości.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.218 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Dopuszczone jest pozyskiwanie przez zbiór ręczny z licznych populacji, wyłącznie na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zostawić nie mniej jak 75% populacji. Nie należy uszkadzać części podziemnych (3.8).
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
łan kwitnących roślin
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina częstsza na południu kraju. Wyrasta w kępach i całymi łanami w wilgotnych, cienistych, żyznych lasach liściastych, grądach, buczynach, nad potokami, przy źródliskach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [V]–narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe

Wymagania: światło · cień · woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne także miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20020505.5.02 - Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi); okolice Wrocławia, dolina Odra-Oława
10f · 20020505.5.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, dolina Odra-Oława/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.674 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.793 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.543 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.689 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.262+275 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.168 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.606 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.142 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.58 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.798 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 22.06.2016 · powstała/was created 05.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Allium_ursinum.htm"> Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>