uwagi

Do tej rodziny należy dwa gatunki rodzime i kilka gatunków bylin ozdobnych uprawianych w ogrodach.
Najważniejszym uprawianym rodzajem w tej rodzinie, jest narcyz (Narcissus). W uprawie znajdują się tysiące odmian. Ta bylina cebulowa jest bardzo popularnych w krajach anglosaskich. U nas niezbyt często uprawiana, między innymi z uwagi na ograniczoną mrozoodporność.
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) występuje na naturalnych stanowiskach w górach i na pogórzu - z uprawy zadomowiła się w lasach liściastych i zaroślach niżu Polski.

space

Przynajmniej dwa gatunki narcyzów potrafią przez dziesięciolecia trwać w miejscach po dawnej uprawie: narcyz trąbkowy (Narcissus pseudonarcissus) i narcyz biały (Narcissus poeticus).

wystepowanie
o mapie występowania
Jedna z najszybciej zakwitających po zimie roślin, wyznacza fenologiczny początek pory roku - przedwiośnia.

Uprawiany i zadomowiony w wilgotnych lasach i zaroślach, zwłaszcza na południu Polski. Zwykle występuje łanowo lub w dużych grupach. Preferuje wilgotne i bardzo wilgotne lasy łękowe, grądy lub buczyny, gleby bogate w humus i o obojętnym odczynie.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 20 cm

Leucojum vernum · śnieżyca wiosenna

Leucoium vernum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (1.181)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
Liście krótsze od głąbika. Kwiatostan z jednym kwiatem (u podgatunku ssp. carpaticum z dwoma kwiatami w kwiatostanie). Owoc torebka szeroko-podługowata. Nasiona białawe. Niska, 10-30 cm wysokości. Kwitnienie w marcu i kwietniu.

Naturalne stanowiska w lasach górskich i podgórskich. Na nizinach często uprawiana, od stuleci, i zadomowiona w wilgotnych lasach i zaroślach.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · bylina na kwiat cięty · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 3-4

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.677 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.795 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.547+526k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.50 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.75 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 29.03.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Amaryllidaceae.htm"> Amaryllidaceae (amarylkowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>