atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)