atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Convallaria majalis L. ‘Lineata’ [🔉 kon·wal·la·ri·a]

konwalia majowa ‘Lineata’