(grupa zespołów) GrAss.łęg wierzbowo-topolowy

Salici-Populetum Meijer Drees 1936

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.łęg wierzbowo-topolowy

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.łęg wierzbowo-topolowy

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion albae (zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu)

Salix alba (wierzba biała)
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)[ssp. triandra]
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)

Salix fragilis (wierzba krucha)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.łęg wierzbowo-topolowy

  Ass.Salicetum albo-fragilis (nadrzeczny łęg wierzbowy)
  
  Ass.Populetum albae (łęg wierzbowo-topolowy)
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 22.02.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/leg_wierzbowo-topolowy.htm"> łęg wierzbowo-topolowy - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>