(zespół) Ass.Riccietum fluitantis Slavnić 1956 em. R.Tx. 1974

Riccia fluitans (wgłębka pływająca [wątrobowiec])
18.06.2011, Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Riccia fluitans (wgłębka pływająca [wątrobowiec])

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Riccietum fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Riccietum fluitantis

Riccia fluitans (wgłębka pływająca [wątrobowiec])[optimum]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Riccietum fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae

Lemna trisulca (rzęsa trójrowkowa)
Riccia fluitans (wgłębka pływająca [wątrobowiec])[s.l.]
Ricciocarpos natans (wgłębik pływający [wątrobowiec])
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Lemnetea minoris (zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących)

Lemna minor (rzęsa drobna)
Spirodela polyrhiza (spirodela wielokorzeniowa)
Wolffia arrhiza (wolffia bezkorzeniowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Riccietum_fluitantis.htm">Riccietum fluitantis - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>