(związek) All.Elatini-Eleocharition ovatae Pietsch 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Elatini-Eleocharition ovatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Elatini-Eleocharition ovatae

Limosella aquatica (namulnik brzegowy)
Cyperus fuscus (cibora brunatna)
Eleocharis acicularis (ponikło igłowate)
Riccia cavernosa (Riccia cavernosa [wątrobowiec])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Elatini-Eleocharition ovatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cyperetalia fusci

Potentilla supina (pięciornik niski)
Gnaphalium luteo-album (szarota żółtobiała)
Gnaphalium uliginosum (szarota błotna)
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Isoeto-Nanojuncetea

Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Centaurium pulchellum (centuria nadobna)
Plantago intermedia (babka wielonasienna)
Mentha pulegium (mięta polej)
Juncus bufonius (sit dwudzielny)
Juncus capitatus (sit główkowaty)
Juncus tenageia (sit błotny)
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Elatini-Eleocharition ovatae

  Ass.Eleocharetum ovatae
  
  Ass.Cyperetum flavescentis
  
  Zb.Cyperus fuscus-Limosella aquatica
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Elatini-Eleocharition_ovatae.htm"> Elatini-Eleocharition ovatae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>