(zespół) Ass.Cratoneuretum falcati Gams 1927

Arabido-Cratoneuretum falcati Koch 1928

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cratoneuretum falcati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cratoneuretum falcati

Heliosperma quadridentatum (słonecznica wąskolistna)
Arabis soyeri ssp. subcoriacea (gęsiówka stokrotkolistna)
Cratoneuron commutatum var. falcatum ([mech])
Philonotis calcarea (bagniak wapienny [mech])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cratoneuretum falcati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cratoneurion commutati

Cratoneuron commutatum ([mech])
Cratoneuron filicinum (żebrowiec paprociowaty [mech])
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Montio-Caraminetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)

Cardamine amara (rzeżucha gorzka)[ssp. amara]
Epilobium alsinifolium (wierzbownica mokrzycowa)
Cratoneuron decipiens ([mech])
Bryum schleicheri (prątnik źródliskowy [mech])
Bryum pseudotriquetrum (prątnik nabrzmiały [mech])[słabo]
Pohlia wahlenbergii (borześlad białawy [mech])
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Cratoneuretum_falcati.htm">Cratoneuretum falcati - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>