(zespół) Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum) Pawł., Sokoł. et Wall. 1928

traworośla trzcinnika owłosionego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum) — regionalnie

Gentiana punctata (goryczka kropkowana)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Gnaphalium norvegicum (szarota norweska)
Solidago alpestris (nawłoć alpejska)
Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski)[ssp.]
Hieracium atratum (jastrzębiec żałobny)[ssp.]
Hieracium nigrescens (jastrzębiec czarniawy)[ssp.]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calamagrostion (naturalne traworośla wysokogórskie)

Dianthus speciosus (goździk okazały)
Hypericum maculatum (dziurawiec czteroboczny)
Viola lutea ssp. sudetica (fiołek żółty sudecki)
Bupleurum longifolium (przewiercień długolistny)
Rhinanthus alpinus (szelężnik wysokogórski)
Crepis conyzifolia (pępawa wielkokwiatowa)
Luzula luzuloides (kosmatka gajowa)[var. cuprina]
Carex atrata (turzyca czarniawa)
Calamagrostis arundinacea (trzcinnik leśny)[piętrowo]
Calamagrostis villosa (trzcinnik owłosiony)
Trisetum fuscum (konietlica karpacka)
Festuca picta (kostrzewa barwna)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)

Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
Thalictrum aquilegiifolium (rutewka orlikolistna)[piętrowo]
Rumex alpestris (szczaw górski)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)[var. tatrica]
Rosa pendulina (róża alpejska)
Alchemilla xanthochlora (przywrotnik żółtawozielony)
Geranium sylvaticum (bodziszek leśny)
Pedicularis hacquetii (gnidosz Hacqueta)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Senecio nemorensis ssp. nemorensis (starzec gajowy typowy)
Senecio subalpinus (starzec górski)
Hieracium prenanthoides (jastrzębiec przenętowaty)
Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
Streptopus amplexifolius (liczydło górskie)
Veratrum lobelianum (ciemiężyca zielona)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)[var. violaceum]
Athyrium distentifolium (wietlica alpejska)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.04.11 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Calamagrostietum_villosae_(tatricum).htm">Calamagrostietum villosae (tatricum) (traworośla trzcinnika owłosionego) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>