takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Stratiotes aloides L.

osoka aloesowata
na stronie — uwagi · występowanie · wymagania i uprawa · znaleziska
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
pokrój; 02.07.2006, starorzecze nad Narwią; copyright © by Przemysław Baraniecki
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
kwiaty
Stratiotes aloides
Zbiorowisko: Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935
Stratiotes aloides
Zbiorowisko: Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935
Stratiotes aloides
Stratiotes aloides
liść
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)

uwagi

Oba zdjęcia Michała Smoczyka przedstawiają osokę aloesowatą w zespole Hydrocharitetum morsus-ranae. W zespole tym dominują osoka aloesowata (Stratiotes aloides) lub żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae). Fitocenozy tego zespołu wykształcają się w miejscach zacisznych (znikome falowanie) i wypłyconych. Stanowią jedno z ostatnich stadiów w procesie lądowacenia zbiorników wodnych. [Michał Smoczyk]

występowanie

Stratiotes aloides

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

znalezisko 20060702.3.pb - Stratiotes aloides (osoka aloesowata); starorzecze nad Narwią
4f · 20060702.3.pb
leg. Przemysław Baraniecki
/starorzecze nad Narwią/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.310 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.770 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.529+77k+528k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.574 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.170 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.83 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.586 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.296+t10 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.4 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.777 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.07.2017 · powstała/was created 03.05.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Stratiotes_aloides.htm"> Stratiotes aloides (osoka aloesowata) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>