takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.211); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

sasanka łąkowa
Pulsatilla nigricans Stoerck
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
03.05.2016, Suwalszczyzna; copyright © by Jerzy Kruk XL
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
Pulstailla pratensis
Pulstailla pratensis
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
XL

opis

Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
kielich stulony, końce płatków odgięte
Bylina kłączowa. Wysokość głąbika w czasie kwitnienia 8-25 cm a w czasie owocowania do 45 cm. Wszystkie części rośliny silnie owłosione.

space

Liście odziomkowe pierzastosieczne pocięte na bardzo liczne (ok. 150) wąskie łatki szerokości 0.7-1.5mm, takie same jak u liści podkwiatowych.

space

Roślina trująca, zwiera ranunkulinę.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.211 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa)
wystepowanie
o mapie występowania
Występuje rzadko na niżu Polski. Murawy o charakterze kserotermicznym, w widnych borach sosnowych, na różnego typu glebach płytkich, piaszczystych, kamienistych, suchych, w miejscach słonecznych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

Pulsatilla pratensis ssp. nigricans

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
W tym taksonie są ujmowane formy sasanki łąkowej (Pulsatilla pratensis) o ciemnofioletowych kwiatach. Ta zmienność nie ma znaczenia taksonomicznego. Ciemna forma występuje w różnych populacjach obok form z jaśniej zabarwionymi kwiatami [16.4IIs44].
znalezisko 20090419.1.jkr - Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa); Kraków-Bodzów
3f · 20090419.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków-Bodzów/
znalezisko 20050523.2.bg - Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa); przydrożne murawy przy szosie Tarnowa – Kościelec
4f · 20050523.2.bg
leg. Błażej Gierczyk
/przydrożne murawy przy szosie Tarnowa – Kościelec/
znalezisko 20160503.1.jkr - Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa); Suwalszczyzna
2f · 20160503.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.350.mr; Suwalszczyzna
6f · 00010000.350.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.172 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.162 [15]
· Mowszowicz, J., 1987 — Flora wiosenna. p.200 [56]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.418 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.42 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.155 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.62 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.87+93 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.45 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.301+t19 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.265 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 29.12.2016 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Pulsatilla_pratensis.htm"> Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>