Primula · pierwiosnek »6

pierwiosnka, prymulka

Hottonia palustris · okrężnica bagienna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsta · wody stojące

Grupy użytkowe: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · kwitnienie: 5-7

Trientalis europaea · siódmaczek leśny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
częsty · bory, ubogie lasy liściaste
wystepowanie
o mapie występowania
dość częsty · solniska

Cortusa matthioli · zarzyczka górska

kortusa górska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.232)
Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty, rzadka · zarośla, wilgotne skały

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 5-6

wystepowanie
o mapie występowania
rzadki, w północno-zachodniej Polsce · solniska
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.352+66k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.467 [3]
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.245 [71.3]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.39 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.323 [40]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.42 [86.1]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.197 [80]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.14 [150.3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.02.2016 · powstała/was created 08.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Primulaceae.htm"> Primulaceae (pierwiosnkowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>