takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Paris quadrifolia L.

czworolist pospolity
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
27.04.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia
owoc
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia
łan
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)

cechy charakterystyczne

Bylina kłączowa, (10)20-40cm wysokości; kłącze poziome, członowane, pokryte łuskami, 3-8mm średnicy.

space

Kwiat jeden, szczytowy, 4(5,6)-krotny, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8(10,12). Szypułka kwiatu 2-6 cm długości. Owocem jest czarno-granatowa, kulista (9-12mm średnicy) jagoda, złożona z 4(5,6)-części, dojrzewając wysycha i rozpada się.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.398 [71.8]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.547+523k+537k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.699 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.261 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.217 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.611 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.469+t29 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.71 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.810 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.12.2015 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Paris_quadrifolia.htm"> Paris quadrifolia (czworolist pospolity) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>