takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Melica nutans L.

perłówka zwisła perłówka jednostronna
Melica nutans (perłówka zwisła)
pokrój; 28.04.2002, Wilczyn Leśny, ok. Obornik Śl.; copyright © by Marek Snowarski
Melica nutans (perłówka zwisła)
XL
Melica nutans
pokrój
Melica nutans
kwiatostan
Melica nutans (perłówka zwisła)
fragment kwiatostanu XL
Melica nutans (perłówka zwisła)
kwiatostan XL
Melica nutans (perłówka zwisła)
kłosek, przekrój
Melica nutans (perłówka zwisła)
kłosek, z plewami
Melica nutans (perłówka zwisła)
zmodyfikowany szczytowy kwiatek

opis

Melica nutans (perłówka zwisła)
kłoski, wystające żyłki dolnej plewki
Melica nutans (perłówka zwisła)
języczek liściowy
Trawa wieloletnia, z długimi rozłogami, luźnokępkowa lub tworzy luźne darnie, pędy 30-60 cm wysokości. Źdźbło pod kwiatostanem szorstkie.

space

Wiecha jednostronna, w górze przegięta, z nielicznymi kłoskami (5-10), pojedynczo lub rzadziej po dwa na wzniesionych gałązkach, te po kwitnięciu przy kłosku są zwieszone (stąd epitet gatunku).

space

Ziarniak owalny, 3 mm długości, 1.5 mm szerokości, błyszczący, brązowoczarny.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek pospolity na niżu i w górach po piętro kosodrzewiny, charakterystyczny dla świeżych, żyznych lasów liściastych, zarośli, znosi zacienienie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Melica picta · perłówka kolorowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
Melica picta (perłówka kolorowa)
kłoski
Bardzo podobna do perłówki zwisłej (Melica nutans), różni się dobitniej dwoma cechami: plewki dolne bez wystających żyłek, tj. o równej powierzchni, języczek liściowy dłuższy, 0.5-1.3 mm długości.

space

Melica picta (perłówka kolorowa)
języczek liściowy

Górna powierzchnia blaszki liściowej i jej brzeg szorstki.

space

Gatunek charakterystyczny dla suchych i ciepłych dąbrów, częstszy na południowy-wschód od Polski, u nas stwierdzona w okolicach Przemyśla.

znalezisko 20020502.5.02 - Melica nutans (perłówka zwisła); okolice Skoroszowa k. Milicza
10f · 20020502.5.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Skoroszowa k. Milicza/
znalezisko 20060529.3.bl - Melica nutans (perłówka zwisła)
10f · 20060529.3.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20020525.14.02 - Melica nutans (perłówka zwisła); Wrocław, dolina Bystrzycy
4f · 20020525.14.02
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, dolina Bystrzycy/
literatura · references
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.315+i316 [5]
· Prokudin J.N., 1977 — Złaki Ukrainy. p.392+382k+389k+390i [98]
· Tzvelev N.N., 1976 — Złaki ZSRR. p.551+548k+539i [99]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.351 [85.2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.316k [86.1]
· Bordzilowski, E., Lavrenko, E., 1940 — Flora URSR. T.2 Typhaceae — Cyperaceae p.229 [89.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.905 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.579 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.697 [11]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.897 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.655 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.453 [17]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.178 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.03.2013 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Melica_nutans.htm"> Melica nutans (perłówka zwisła) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>