Pędy nieregularnie widlasto rozgałęziające się, długie, płożące się, z krótkimi pędami bocznymi.

Zarodnie w formie końcowych kłosów odróżniających się od normalnie ulistnionej, asymilacyjnej, części pędu.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lycopodiales (widłakowce)]
pędy nieregularnie widlaste, płożące się
  
[↓] ulistnienie nakrzyżległe, pędy grzbietobrzusznie spłaszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
  
  
[↑] ulistnienie wszechstronne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
  
    
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata
[↓] kłosy podobne do pędów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
wystepowanie
widłak torfowy · syn. Lepidotis inundata · Lycopodium inundatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsty. Brzegi torfowisk, mokre piaski przy stawach, zabagnione łąki.
    
    
[↑] kłosy odmienne od pędów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
    
      
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
liście pędów płonnych
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
pędy z kłosami zarodnionośnymi
[↓] liście z długim wyrostkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek częsty. Na wrzosowiskach, suchych pastwiskach i łąkach, w świetlistych lasach iglastych, na glebach kwaśnych.
      
      
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
pokrój
[↑] liście bez wyrostka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dość częsty. Lasy iglaste, także zabagnione, na kwaśnym podłożu, na torfowiskach.
      
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.190 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.112 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.21 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.30 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.30 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.9 [11]
· Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.64 [2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.3 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.3 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.01.09 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.12.2015 · powstała/was created 15.02.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Lycopodiaceae.htm">Lycopodiaceae (widłakowate) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>