efemerofit [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, inwazyjny [234]

Azolla filiculoides Lam.

azolla paprotkowa azolla drobna
Azolla filiculoides
23.07.2009, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)

cechy charakterystyczne

Czeklista [24] synonimizuje azollę karolińską (Azolla caroliniana) i azollę paprotkową (Azolla filiculoides). Tutaj rozróżniamy je jako osobne taksony (patrz klucz (Azolla)). Oba te gatunki są stosunkowo najlepiej przystosowane do przeżywania zimy.
Rośliny jednoroczne. Łodyga widlasto rozgałęziająca się 4-12mm długości.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina używana w akwarystyce. Jest zdolna do przeżycia zimy w warunkach europejskich. Miejscami jest już zadomowiona w wodach stojących.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Południowa, Środkowa i zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1927r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion

znalezisko 00010000.09_1b24.jmak - Azolla filiculoides (azolla paprotkowa); Sigmaringen, Niemcy
9f · 00010000.09_1b24.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy /
literatura · references
· Szczęśniak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J., 2009 — Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland [261]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.285 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.137 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.48 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.27 [11]
· http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200005218
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.33 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.01.2016 · powstała/was created 05.02.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Azolla_filiculoides.htm"> Azolla filiculoides (azolla paprotkowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>