atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion

All.Phragmition">⇑ All.Phragmition All. <… All.Phragmitionszuwary typowe z udziałem roślin wodnychszuwary właściwe o zmiennym poziomie wody

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)