(podzwiązek) SubAll.Aphenenion arvensis R.Tx. et J.Tx. 1960

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Aphenenion arvensis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Aphenenion arvensis

gatunki wyróżniające podzwiązku (D SubAll.) SubAll.Aphenenion arvensis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Aphenenion arvensis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)