typy ogrodów

Typ ogrodu z jednej strony jest wynikiem założeń i pomysłu jego twórcy, z drugiej jest determinowany przez warunki siedliskowe - w tym przede wszystkim rodzaj gleby i stosunki wodne oraz warunki świetlne. W pewnych granicach jest możliwa zmiana warunków siedliskowych - im bardziej odbiegają docelowe warunki od naturalnych, tym trudniej uzyskać pożądany efekt i tym będzie on mniej trwały.

rabata

Rabata to wydzielony fragment ziemi obsadzony roślinami kwiatowymi. Tradycyjnie stosuje się rabaty geometryczne - np. prostokątne lub okrągłe. Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby rabata miała dowolny kształt uzasadniony kompozycją ogrodu. Przykłady tradycyjnych rabat to wydzielony pas pośrodku trawnika obsadzony kwiatami, grządka kwiatowa w ogrodzie warzywnym, szerszy pas obsadzony kwiatami wzdłuż ścieżki, kwietnik.

ogród skalny, skalniak

Ogród dla uprawy roślin górskich i stanowisk okresowo suchych, jak np. stepy, wrzosowiska, wydmy.

space

alpinarium

Odmianą ogrodu skalnego jest alpinarium - skalniak na którym uprawiane są rośliny wysokogórskie - ze strefy alpejskiej i subalpejskiej.

ogród wrzosowy, wrzosowisko

Ogród imitujący charakter naturalnych wrzosowisk. Uprawia się w nim liczne odmiany roślin o zbliżonych wymaganiach siedliskowych do wrzosu i wrzośców.

space