Skorowidz nazw roślin na literę Z

indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zac
zachylnik błotny
zachylnikowate
zachyłka oszczepowata
zachyłka Roberta —> cienistka Roberta
zachyłka trójkątna —> cienistka trójkątna
zad
zadrzewnia
 — bezogonkowa —> zadrzewnia krótkoogonkowa
 — krótkoogonkowa
 — krótkoogonkowa ‘Butterfly’
 — nadbrzeżna
zag
zagorzałek
 — nadbrzeżny
 — późny
 — wiosenny
 — żółty —> ortanta żółta NT
zam
zamętnica błotna NT
zamętnica błotna trzoneczkowata
zamętnica błotna typowa
zamokrzyca ryżowa NT
zan
Zannichellia palustris s.l. NT
Zannichellia palustris ssp. palustris
Zannichellia palustris ssp. pedicellata
Zannichellia pedicellata —> Zannichellia palustris ssp. pedicellata
Zannichellia pedunculata —> Zannichellia palustris ssp. pedicellata
zanokcica
 — bulwkowata
 — ciemna EN
 — hebanowa
 — klinowata EN
 — kończysta
 — kończysta odmiana śląska
 — murowa
 — niemiecka
 — północna VU
 — serpentynowa EN
 — skalna
 — zielona
zanokcicowate
Zantedeschia
 — aethiopica
 — albomaculata
 — elliottiana
 — rehmannii
zantedeskia —> cantedeskia
Zanthoxylum
 — americanum
 — armatum
 — bungeanum
 — coreanum —> Zanthoxylum simulans
 — planispinum —> Zanthoxylum armatum
 — simulans
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zap
zapłonka brunatna
zapłonka żółta
zaproć górska
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zar
zaraza
 — alzacka EN
 — Bartlinga VU
 — berberysowa
 — bladokwiatowa EN
 — bluszczowa
 — błękitnawa CR
 — czerwonawa NT
 — drobnokwiatowa
 — gałęzista
 — goryczelowa EN
 — krwistoczerwona
 — macierzankowa VU
 — Mayera CR
 — niebieska CR
 — ożankowa
 — piaskowa CR
 — pospolita —> zaraza przytuliowa VU
 — przytuliowa VU
 — wielka EN
 — żółta VU
zarazowate
zarzyczka górska NT
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zaś
zaślaz mieszańcowy
zaślaz pospolity
zaślaz Teofrasta —> zaślaz pospolity
zat
zatawułka —> tawułka
 — Arendsa —> tawułka Arendsa
 — chińska —> tawułka chińska
 — Davida —> tawułka Davida
zatrwian
 — Bonduella
 — letni —> zatrwian wrębny
 — Pereza
zatrwian Perezii —> zatrwian Pereza
 — północnoafrykański —> zatrwian Bonduella
 — Suworowa
 — szerokolistny
 — tatarski
 — trwały —> zatrwian tatarski
 — wrębny
 — zwyczajny
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zaw
zawciąg
 — alpejski
 — jałowcolistny
zawciąg nadmorski —> zawciąg pospolity
 — pospolity
 — pospolity typowy
 — pospolity wydłużony
 — szerokolistny
zawciągowate
Zawilce ogrodowe anemony
zawilce w ogrodzie
zawilec
 — ałtajski
 — gajowy
 — grecki —> zawilec wdzięczny
 — japoński
 — kanadyjski
 — koronowy —> zawilec wieńcowy
 — leśny —> zawilec wielkokwiatowy
 — łąkowy
 — mieszańcowy
 — narcyzowy
 — omszony
 — pajęczynowaty —> zawilec omszony
 — wdzięczny
 — wielkokwiatowy
 — wielkokwiatowy 'Polish Star'
 — wielosieczny
 — wieńcowy
 — żółty
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zdr
zdrojek
 — błyszczący VU
 — błyszczący mniejszy
 — błyszczący typowy
 — błyszczący wodny
 — łuseczkowaty
 — pospolity
 — rokietowaty
 — szwedzki
zdrojkowate
zdrojkowate
zdrojówka rutewkowata
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zea
Zea japonica —> Zea mays var. japonica (ogr.)
Zea mays (ogr.)
Zea mays ssp. everta (ogr.)
Zea mays ssp. saccharata (ogr.)
Zea mays var. japonica (ogr.)
Zea saccharata —> Zea mays ssp. saccharata (ogr.)
zef
zefirant
 — biały
zel
Zelkova
 — carpinifolia
 — schneideriana
 — serrata
 — stipulacea —> Zelkova serrata
zen
Zenobia pulverulenta
zenobia śniada
zep
Zephyranthes
 — candida
 — grandiflora —> Zephyranthes minuta
 — minuta
 — robusta —> Habranthus robustus
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zer
zerwa
 — główkowata —> zerwa kulista
 — kłosowa
 — kulista
 — Scheuchzera
zęb
zęboróg czerwonawy
zębowłos
 — cylindryczny
 — kędzierzawy
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zgi
zgiętolist
 — Donna
 — Michauxa
 — mniejszy
 — nadrzewny
 — naskalny
 — północny
zgl
zgliszczyn gruszkowaty
zgr
zgrabka burakowata —> cyfomandra grubolistna
zgrabka grubolistna —> cyfomandra grubolistna
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zia
ziarnopłon
 — kusy DD
 — wiosenny
zie
zielistka Sternberga
ziemniaczka sercowata
ziemniak —> psianka ziemniak (ogr.)
ziemowitowate
zim
zimokwiat wczesny
zimowit
 — bizantyjski
 — jesienny
 — piaskowy
 — powabny
 — pstry
 — żółty
zimoziół północny VU
zin
Zingiberaceae
Zingiberales
Zinnia
 — angustifolia —> Zinnia haageana
 — elegans
 — haageana
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
ziz
Zizia aurea
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zło
złocieniec
 — alpejski (ogr.)
 — alpejski tatrzański
 — gwiazdkowaty
 — mieszanopłciowy
złocień
złocień —> jastrun
 — alpejski tatrzański —> złocieniec alpejski tatrzański
 — arktyczny
 — baldachogroniasty —> wrotycz baldachogroniasty
 — balsamiczny
złocień biały —> złocień karłowy (maurantemum)
 — dalmatyński
 — górski —> jastrun górski
złocień jednoroczny —> złocień trójbarwny
 — karłowy —> złocień wielołodygowy
złocień karłowy —> złocień karłowy (maurantemum)
 — karłowy (maurantemum)
 — koronowy —> złocień wieńcowy
 — maruna —> wrotycz maruna
 — ogrodowy —> chryzantema ogrodowa
 — okrągłolistny —> jastrun okrągłolistny
 — podbaldachowy —> wrotycz baldachogroniasty Klusjusa
 — polny NT
złocień różowy —> złocień trwały różowy
 — trójbarwny
złocień trwały —> złocień trwały różowy
 — trwały różowy
 — wielki —> jastrun wielki
 — wielki
 — wielki ‘Aglaia’
 — wielki ‘Banana Cream’
 — wielki ‘Phyllis Smith’
 — wielołodygowy
 — wieńcowy
 — właściwy —> jastrun właściwy (agg.)
 — właściwy alpejski —> jastrun właściwy alpejski
 — właściwy typowy —> jastrun właściwy typowy
 — zapoznany —> jastrun zapoznany
 — Zawadzkiego —> chryzantema Zawadzkiego VU
 — zwyczajny —> złocień polny NT
złociszek oskrzydlony —> wiekuistka rozgałęziona
złoć
 — łąkowa
 — mała
 — pochwolistna NT
 — polna VU
 — pomorska
 — żółta
złotka skalna —> smagliczka skalna
złotlin chiński —> złotlin japoński
złotlin japoński
złotnica żółta
złotnik
 — bagienny
 — suchy
złotokap
 — alpejski
 — Waterera
 — zwyczajny
złotokwiat —> dimorfoteka pomarańczowa
złotowłos
 — alpejski
 — blady
 — górski
 — strojny
 — wysmukły
złożone —> astrowate s.l.
złu
złudka wielopostaciowa
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zmi
zmienka górska CR
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zos
zostera
Zostera
zostera drobna DD
 — marina VU
zostera morska VU
 — nana —> Zostera noltii DD
 — noltii DD
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zro
zrosłowieczek solniskowy
zrostka —> zrostka symfiandra
 — Hofmanna
 — symfiandra
 — zangezurska
zrostniczek
 — skalny
 — wysmukły
 — ząbkowany
 — zielony
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zwa
zwartnica —> amarylis (ogr.)
zwi
zwiesiniec
 — długodzióbkowy
 — haczykowaty
 — szorstki
zwiślik
 — długolistny
 — krótkokończysty
 — maczugowaty
 — wiciowy
zwo
zwojek
 — błotny
 — skręcony
 — sztyletowaty
 — żółty
zwr
zwrotnica
zwrotnica —> zwrotnica zwierciadło Wenery
 — drobna
 — zwierciadło Wenery
indeks ·   · ? · ( · × · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
za zap zar zaś zaw żab · zd  · ze zer · zg  · zi ziz ·   · zm  · zo żór · zr  · zw  · zy żyt
zyg
Zygodon
 — dentatus
 — gracilis
 — rupestris
 — stirtonii
 — viridissimus
 — viridissimus var. stirtonii —> Zygodon stirtonii
Zygogonium ericetorum
Zygophyllum fabago
źró
źródliskowiec
 — tujowaty
 — zmienny
 — zmienny
żab
żabienica jaskrowata RE
żabieniec
 — babka wodna
 — lancetowaty VU
 — trawolistny VU
żabieńcowate
żabieńcowce
żabiściek pływający
żabiściekowate
żag
żaglik włoskowaty —> moczara włoskowata
żagwin
 — drobny
 — ogrodowy
 — ogrodowy ‘Dr. Mules Variegata’
 — zwyczajny
żan
żankiel zwyczajny
żar
żarnowiec miotlasty
żeb
żebrowcowate
żebrowiec górski NT
żebrowiec paprociowaty
żebrzyca
 — kobyła
 — oleśnik —> oleśnik górski
 — roczna
żel
żeleźniak —> żeleźniak żółty
żeleźniak
 — bulwiasty
 — krzewiasty
 — żółty
żen
żeniszek meksykański (ogr.)
żeń
żeń-szeń amerykański
żło
żłobik koralowaty VU
żmi
żmijowiec
 — babkowaty
 — czerwony CR
 — grecki
 — krzywoszyjowaty —> żmijowiec babkowaty
 — niski —> żmijowiec babkowaty
 — zwyczajny
żon
żonkil —> narcyz
 — halowy
 — hiszpański
żół
żółtlica
 — drobnokwiatowa
 — owłosiona
 — włochata —> żółtlica owłosiona
żółtnica pomarańczowa
żółtodrzew
 — amerykański
 — chiński
 — koreański —> żółtodrzew chiński
 — pieprzowy —> żółtodrzew chiński
 — zwodniczy —> żółtodrzew chiński
żółwik
 — bródkowy —> penstemon bródkowy
 — Lyona
 — nagi —> penstemon ogrodowy
 — nagi —> penstemon nagi
 — ukośny
żór
żórawkotiarella biała —> żuraweczka biała
żub
żubrówka —> turówka wonna VU
żur
żuraweczka biała
żuraweczka tiarellowata
żurawiec
 — falisty
 — Haussknechta
 — maleńki
 — wąskolistny
żurawina
 — błotna
 — drobnolistkowa DD
 — wielkoowocowa
żurawka
 — ‘Blackberry Jam’
 — ‘Caramel’
 — ‘Georgia Peach’
 — ‘Marmalade’
 — ‘Mint Frost’
 — ‘Obsidian’
 — ‘Peppermint Ice’
 — ‘Plum Pudding’
 — ‘Purple Petticoats’
 — ‘Red Spangles’
 — ‘Strawberry Swirl’
 — ‘Velvet Night’
 — ‘Venus’
 — agrestolistna
 — amerykańska
 — drobnokwiatowa
 — drżączkowata
 — krwista
żurawka ogrodowa —> żurawka krwista
 — owłosiona
 — walcowata
żurawkotiarella tiarellowata —> żuraweczka tiarellowata
życ
życica
 — lnowa CR
 — roczna VU
 — sztywna
 — szydlasta
 — trwała
 — wielokwiatowa
żyl
żylistek
 — gęsty "Lavender Time"
 — japoński —> żylistek szorstki
 — mieszańcowy
 — ningboński
 — różnobarwny
 — różowy
 — różowy "Nikko Blush"
 — szorstki
 — wysmukły
żylistkowiec amerykański
żyt
żyto zwyczajne
żyw
żywiec
 — cebulkowy
 — dziewięciolistny
 — gruczołowaty
żywokost
 — bulwiasty
 — czeski
 — kaukaski
 — lekarski
 — sercowaty
 — szorstki
 — wielkokwiatowy
żywotnik
 — japoński
 — koreański
 — olbrzymi
 — pośredni
 — wschodni
 — zachodni
żywotnikowiec japoński