Skorowidz nazw roślin na literę U

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul  ·   · ur urz · us 
ubi
ubiorek
 — baldaszkowaty —> ubiorek tarczkowy
ubiorek baldaszkowy —> ubiorek tarczkowy
 — gorzki
 — hiacyntowy —> ubiorek gorzki
 — okółkowy —> ubiorek tarczkowy
 — pierzasty
 — tarczkowy
 — wiecznie zielony
 — wieńcowy —> ubiorek gorzki
ucz
uczep
 — amerykański
 — owłosiony
 — rózgowaty —> uczep zapaliczkowaty
 — śląski
 — trójlistkowy
 — zapaliczkowaty
 — złocisty
 — zwisły
 — zwodniczy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul  ·   · ur urz · us 
uko
ukośnica —> begonia
 — bulwiasta —> begonia bulwiasta
 — stale kwitnąca —> begonia stale kwitnąca
ukw
ukwap
 — alpejski
 — babkolistny
 — drobnokwiatowy
 — dwupienny NT
 — karpacki typowy NT
 — kutnerowaty
 — różowy
 — zaniedbany
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul  ·   · ur urz · us 
ule
Ulex europaeus
ulę
ulęgałka —> grusza polna
ulm
Ulmaceae
Ulmus
 — americana
 — campestris —> Ulmus minor
 — davidiana
 — glabra
 — ×hollandica
 — laevis
 — minor
 — minor × glabra —> Ulmus ×hollandica
 — minor var. suberosa
 — parvifolia
 — procera
 — pumila
 — scabra —> Ulmus glabra
 — ×viminalis
ulo
Ulota
 — bruchii
 — coarctata
 — crispa
 — drummondii
 — hutchinsiae
 — phyllantha
 — rehmannii
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul  ·   · ur urz · us 
uła
ułanka —> fuksja ogrodowa
ułu
ułudka
 — kapadocka
 — kapadocka 'Starry Eyes'
 — leśna VU
 — wiosenna
uni
Uniola latifolia —> Chasmanthium latifolium
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul  ·   · ur urz · us 
urd
urdzik
 — górski
 — karpacki
 — węgierski
ure
Urena lobata
urg
urginia morska
uro
urodlin trójłatkowy
Urospermum dalechampii
urs
Ursinia anethoides
Ursinia anthemoides
ursynia —> ursynia koprolistna
 — koprolistna
 — pomarańczowa —> ursynia koprolistna
urt
Urtica
 — cannabina
 — dioica
 — dioica siewka
 — dioica ssp. galeopsifolia —> Urtica galeopsifolia
 — galeopsifolia
 — kioviensis
 — pilulifera
 — urens
Urticaceae
urticalean rosids
Urticales —> urticalean rosids
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul  ·   · ur urz · us 
urz
urzeł barwierski —> urzet barwierski
urzet barwierski
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul  ·   · ur urz · us 
usz
usznica
 — górska
 — spłaszczona
utr
Utricularia
 — australis NT
 — bremii CR
 — intermedia VU
 — minor NT
 — neglecta —> Utricularia australis NT
 — ochroleuca EN
 — stygia
 — vulgaris NT
uvu
Uvularia grandiflora
uwr
uwroć wodna CR