fot. pk-Carex_x_leutzii_1a_c_Vna_E_HE_2012_leg._H._Wieclaw_ — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 11.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex ×leutzii

on This page when logged in
you will see 11.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2012 copyright © by Paweł Kalinowski
« Carex flava agg. (turzyca żółta (agg.))

« Carex ×leutzii