fot. pk-Aster_x_versicolor_2_Korczew_10.09_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aster ×versicolor (aster różnobarwny)

on This page when logged in
you will see 1.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.2011, Korczew woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski