fot. pk-Acer_argutum_2_Rogow_6.09 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer argutum (klon ostroząbkowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Rogów · copyright © by Paweł Kalinowski