znalezisko 00010000.13.konrad_kaczmarek - Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy) (leg. det. Konrad Kaczmarek)
kkcz-Aethusa_cynapium
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
kkcz-Aethusa_cynapium_v2
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)