Wielkokwiatowe powojniki to grupa ponad stu odmian mieszańcowych wywiedziona od takich gatunków dalekowschodnich jak: powojnik wełnisty (Clematis lanuginosa), Clematis patens, Clematis florida i europejskiego powojnika włoskiego (Clematis viticella).
Dzieli się je na grupy ze względu na dominujące cechy któregoś z gatunków rodzicielskich lub czysto użytkowo np. wg barwy kwiatów, pory kwitnienia, sposobu wzrostu, wymagań, itd.

Clematis ‘Aljonushka’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Arabella’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Evisix’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Fuji-musume’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Gipsy Queen’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Kardynal Wyszynski’ · powojnik 'Kardynał Wyszyński'

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Marcelina’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Mrs. Cholomondeley’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Toki’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Viola’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ‘Warszawska Nike’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis ×jackmanii · powojnik Jackmana

powojnik wielkokwiatowy
Clematis lanuginosa × viticella
takson uprawiany [24]