atlas-roslin.pl

azalie z grupy Knap Hill - Exbury

Rhododendron ‘grupa-Azalea Knap Hill-Exbury’ · azalie z grupy Knap Hill-Exbury

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
🌱
Grupa mieszańcowych odmian azalii tworzonych od XIX w. w szkółce w Knap Hill i Exbury (Anglia).Grupa mieszańcowych odmian azalii tworzonych od XIX w. w szkółce w Knap Hill i Exbury (Anglia).

Rhododendron ‘Gibraltar’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]

Rhododendron ‘Homebush’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]

Rhododendron ‘Parkfeuer’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]

Rhododendron ‘Persil’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]

Rhododendron ‘Rumba’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]

Rhododendron ‘Satan’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]

Rhododendron ‘Tunis’

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]