atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhodiola rosea L. ssp. arctica (Boriss.) Á. Löve et D. Löve

różaniec górski arktyczny