atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pinus ×rhaetica Brügger ‘Zieleniec HB’ [🔉 p·nus re·ti·ka]

sosna drzewokosa ‘Zieleniec HB’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈