atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Minuartia circassica (Albov) Woronow

mokrzyca kaukaska
Cherleria circassica (Albov) A.J. Moore et Dillenb.