takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris histroides (G.F. Wils) S. Arnott

kosaciec dziwny irysek dziwny
Iridodictyum histroides (G.F. Wils) Nothdurft
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość do 40 cm · kwitnienie: 2-3

Wymagania: światło · pełne słońce · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · żyzność · podłoże żyzne