atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dianthus integer Vis. ssp. minutiflorus (Halácsy) Bornm. ex Strid