takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cenolophium denundatum (Hornem.) Tutin

wzdęcin Fischera
na stronie — występowanie · znaleziska
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)
29.08.2012, OB Berlin; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)

występowanie

Gatunek euro-syberyjski. U nas zdziczała populacja tego gatunku została stwierdzona w Białymstoku [305]. Rzadko jest odnotowywany w Europie na terenach ruderalnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120829.2.pk - Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera); OB Berlin
pk.120829-2
leg. Paweł Kalinowski
/OB Berlin/ #1
znalezisko 20130718.2.pk - Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera); OB Berlin
pk.130718-2
leg. Paweł Kalinowski
/OB Berlin/ #2