rząd: żabieńcowce (Alismatales)

rodzina: łączniowate (Butomaceae)

Butomus umbellatus · łączeń baldaszkowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość do 100 cm · kwitnienie: 6-8

rząd: żabiściekowce (Hydrocharitales)

rząd: rdestnicowce (Potamogetonales)

rodzina: bagnicowate (Scheuchzeriaceae)

rodzina: Ruppiaceae

Ruppia maritima · rupia morska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony

rodzina: zosterowate (Zosteraceae)

rodzina: Zannichelliaceae

Zannichellia palustris s.l. · zamętnica błotna »2

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

rodzina: jezierzowate (Najadaceae)