takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.217)

Aconitum firmum Rchb. nssp. zapalowiczii Starmühl

tojad mocny Zapałowicza
Aconitum firmum ssp. firmum × nssp. paxii

cechy charakterystyczne

Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny. Kwiatostan prosty lub rozgałęziony, osie kwiatostanu skąpo owłosione z gruczołowatymi włoskami ±prostymi i niegruczołowatymi krętymi włoskami.

space

Szypułki kwiatowe gruczołowato i niegruczołowato (zwykle rzadko) owłosione. Przykwiatki różnego kształtu, podzielone lub nie, skąpo owłosione, umieszczone w górnej połowie szypułki.

space

Szczyty miodników główkowate, nie zawsze sięgają szczytu hełmu.

space

Słupków (2)3(4, rzadko 5), nagie lub na stronie grzbietowej (odosiowej) skąpo owłosione.

Nasiona czworokątne, gładkie lub czasem po jednej stronie pomarszczone, z trzeba podługowatymi skrzydełkami (jedno z nich silniej rozwinięte), płodne.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.217 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Piętro alpejskie (w Tatrach do 2400m n.p.m.) i subalpejskie, gdzie jest częsty, schodzi dolinami Czarnego Dunajca i Białki do 750m n.p.m. Często w ziołoroślach związku i wysoko-trawiastych zespołach związku , zwłaszcza w zespole . Poza tym w lasach i zaroślach, wzdłuż strumieni i halach.