(zespół) Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae Web. 1974 n.inv. Wittig 1976

zarośla tarninowe (czyżnie)
Carpino-Prunetum R. Tx. (1928) 1952 p.p., non Pruno spinosae-Crataegetum Hueck 1931
Rubo fruticosi-Prunetum spinosae
22.09.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL
Rubo fruticosi-Prunetum spinosae
Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

Rubus bifrons (jeżyna dwubarwna)
Rubus fruticosus (jeżyna krzewiasta)[coll.]
Rubus radula (jeżyna szorstka)
Rubus sprengelii (jeżyna Sprengla)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

Carpinus betulus (grab pospolity)
Stellaria holostea (gwiazdnica wielkokwiatowa)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pruno-Rubion fruticosi

Rubus fruticosus (jeżyna krzewiasta)[coll.]
Sarothamnus scoparius (żarnowiec miotlasty)
Lonicera periclymenum (wiciokrzew pomorski)[regionalnie]
Viburnum opulus (kalina koralowa)[optimum]
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)

Clematis vitalba (powojnik pnący)
Ulmus minor (wiąz pospolity)[var. suberosa]
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
Crataegus rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy)[var. rhipidophylla]
Prunus spinosa (śliwa tarnina)
Rosa canina (róża dzika)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
Acer campestre (klon polny)[?]
Cornus sanguinea (dereń świdwa)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)[optimum]
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Rhamnus catharticus (szakłak pospolity)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Rubo_fruticosi-Prunetum_spinosae.htm"> Rubo fruticosi-Prunetum spinosae (zarośla tarninowe) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>