(zespół) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei (Kais. 1930) Pass. (1957) 1962

zarośla derenia świdwy
Pruno-Crataegetum Hueck 1931
Rhamno-Cornetum sanguinei
17.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei — terytorialnie

Cornus sanguinea (dereń świdwa)
Rhamnus catharticus (szakłak pospolity)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei

Acer campestre (klon polny)
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Berberidion (ciepłolubne zarośla)

Berberis vulgaris (berberys zwyczajny)
Cotoneaster integerrimus (irga pospolita)
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Rosa agrestis (róża rolna)
Rosa glauca (róża czerwonawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)
Viburnum lantana (kalina hordowina)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)

Clematis vitalba (powojnik pnący)
Ulmus minor (wiąz pospolity)[var. suberosa]
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
Crataegus rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy)[var. rhipidophylla]
Prunus spinosa (śliwa tarnina)
Rosa canina (róża dzika)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
Acer campestre (klon polny)[?]
Cornus sanguinea (dereń świdwa)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)[optimum]
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Rhamnus catharticus (szakłak pospolity)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Rhamno-Cornetum_sanguinei.htm"> Rhamno-Cornetum sanguinei (zarośla derenia świdwy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>